SK

EN

LEPŠIA HODNOTA

COMBINED RATIO

Vyššie príjmy z poistného, lacnejšie vybavenie poistných udalostí, nižšie výdaje na plnenia.

Automatizáciou a digitalizáciou predaja produktov prinášame vyššie príjmy z poistného.

Efektívnejším manažmentom poistných udalostí zrýchľujeme a zlacňujeme celý proces.

Úspešnou detekciou podvodov zvyšujeme uchránenú hodnotu poisťovne.

Každé riešenie jednotlivo, ale aj v súčte, prispieva k vyššej profitabilite

a konkurencieschopnosti poisťovne.

Zlepšujeme základnú poistnú matematiku

Combined ratio  =  (Incurred Losses + Expenses)  /  Earned Premium

Incurred Losses

Expenses

Earned Premium

Nižšie vyplatené poistné plnenie

dosiahnuté lepšou detekciou podvodov

s PosAm Fraud Detection System

Nižšie prevádzkové náklady

efektívnejšími obhliadkami poistných udalostí

s Posam Claims Management System

Vyššie príjmy z poistného

vďaka jednotnej podpore predaja cez všetky kanály

s PosAm Sales Force Automation System

Unikátne riešenia zabezpečujú

konkurenčnú výhodu

PosAm riešenia pre poisťovne optimalizujú kľúčové biznis procesy:

predaj produktov, manažment poistných udalostí a detekciu podvodov.

Sales Force

Automation System

Claims Management

System

Fraud Detection

System

PosAm je stabilný a dôveryhodný partner